Skitsofrenia, skitsotyyppiset tilat ja harhaiset häiriöt

Krasnojarskin alueen terveydenhuolto

päivätty 27. joulukuuta 2011 N 617-ORG

Skitsofrenia, skitsotyyppiset olosuhteet
ja harhaanjohtavat häiriöt, vakavat

Palvelun koodi: C.242.11.05.016

Palvelun kesto (päivien lukumäärä): 90

Ikäryhmä: 18 vuotta täyttäneet

Hoitovaikeustekijä: 1

Hoitopaikka: sairaala

Hoitovaihe: hoito potilaan kanssa pysyy 24 tuntia vuorokaudessa

Oleskeluolot vaiheessa: vakava

Asiantuntijoiden ammattinimikkeet

Diagnoosi ICD X: llä

Yksinkertainen skitsofrenian tyyppi

Toinen skitsofrenian tyyppi

Muut krooniset harhaanjohtavat häiriöt

Krooninen harhaanjohtava häiriö, määrittelemätön

Skitsoafektiivinen häiriö, maaninen tyyppi

Skitsoafektiivinen häiriö, masennus

Skitsoafektiivinen häiriö, sekatyyppi

Muut skitsoafektiiviset häiriöt

Skitsoafektiivinen häiriö, määrittelemätön

Lääketieteellisten palvelujen koostumus

Valitusten keruu ja anamneesi (objektiivinen ja subjektiivinen) psykiatriassa

Kokoelma anamneesia ja yleisiä terapeuttisia valituksia

Yleinen terapeuttinen visuaalinen tutkimus

Painon mittaus

Hengitysnopeuden mittaus

Sykemittaus

Verenpaineen mittaus ääreisvaltimoissa

EKG: n dekoodaus, kuvaus ja tulkinta

Keskushermoston ja aivojen magneettikuvaus

Kuvaus ja tulkinta keskushermoston elektrofysiologisista tutkimusmenetelmistä

Tutkimus kreatiniinipitoisuudesta veressä

Tutkimus veren kokonais bilirubiinipitoisuudesta

Verensokeritesti

Veren kokonaislipiditasojen tutkimus

Tutkimus triglyseridipitoisuudesta veressä

Tutkimus veren kolesterolitasosta

Natriumpitoisuuden tutkimus veressä

Tutkimus veren kaliumtasosta

Aspartaattitransaminaasipitoisuuden tutkimus veressä

Tutkimus alaniinitransaminaasipitoisuudesta veressä

Tutkimus prolaktiinipitoisuudesta veressä

Huumeiden injektio lihakseen

Laskimonsisäinen lääkkeen antaminen

Veren otto ääreisverestä

Mielenterveyspotilaiden käyttäytymisen tarkkailu

Lääkehoidon määrääminen mielisairauksille

Antigeenin HBcAg hepatiitti B -viruksen määrittäminen

Luokan M, G (IgM, IgG) vasta-aineiden määritys ihmisen immuunikatovirus HIV 2: lle

Limakalvojen ja kalvojen bakteriologinen tutkimus kurkkumätäbakteerin (Corinebacterium diphtheriae)

Diesenterian (Shigella spp.) Aiheuttajien ulosteiden bakteriologinen tutkimus

Ulosteiden mikroskooppinen tutkimus munien ja helminttujen toukkien suhteen

Ulosteiden mikroskooppinen tutkimus alkueläimille

Kliinisen farmakologin vastaanotto (konsultointi)

Nimitys (tutkimus, konsultointi) neuropatologille, ensisijainen

Peruslääkärin nimitys (tutkimus, konsultointi)

Yleinen (kliininen) verikoe

Yleinen (kliininen) verikoe yksityiskohtaisesti

Biokemiallinen yleinen terapeuttinen verikoe

Lipidimetabolian häiriöiden biokemiallinen arviointi

Yleinen virtsanalyysi

välilehti. 100 mg N50

injektioneste, liuos 0,025 / ml 2 ml amp. N 10

dragee 50 mg N10

liuos 10 mg / ml 2 ml amp. N 10 paino / m

välilehti. p / o 25 mg N 50

välilehti. p / o 25 mg N30

välilehti. p / o-kalvo 25 mg N 100

liuos in / in, in / m 5 mg / ml amp. 1 ml N 5

välilehti. forte 5 mg N 50

liuos / m öljyä 50 mg / ml amp. 1 ml N 5

välilehti. ret.p / o 0,3 N 100 krono

liuos 0,01 / 2 ml amp. N 25

siitä asti kun. d / r-ra / m 0,01 fl. 5 ml

välilehti. 200 mg N50

välilehti. p / o-kalvo 300 mg N 60

välilehti. p / o 10 mg N 50

liuos / m öljyä 0,2 / ml 1 ml amp. N 5

50 mg / ml amp. 1 ml N 5

välilehti. p / o 100 mg N 100

välilehti. p / o 10 mg N30

välilehti. p / o 20 mg N30

siitä asti kun. d / prig / d / in / v / m, 50 mg: n injektiopullo, jossa on r

välilehti. p / o 0,004 N20

välilehti. p / o 0,016 N 28

välilehti. p / o 400 mg N30

välilehti. p / o 7,5 mg N20

välilehti. p / o 50 mg N30

rr d / inf. ja i / m 0,025 / ml amp. 1 ml N10

välilehti. p / o 25 mg N 50

välilehti. p / o 25 mg N 100

liuos / m 0,002 / ml 1 ml amp. N 10

välilehti. p / o 5 mg N 100

liuos in / in, in / m 0,001 / ml 1 ml amp. N 10

välilehti. p / o 0,01 N 28

Vaiheen suorittamiskriteerit

Psykologisen sopeutumisen saavuttaminen

Psykologisen ja sosiaalisen sopeutumisen saavuttaminen

Psyko-emotionaalisen tilan normalisointi

Seuraavien vaiheiden jatkuvuus

Avunantopaikka

Apuvaihe


>
Mielialan mielialahäiriöt, kohtalaiset
Sisältö
Krasnojarskin alueen terveysministeriön määräys 27. joulukuuta 2011 N 617-ORG "Alueellisten standardien hyväksymisestä.

Avaa asiakirjan nykyinen versio heti tai saat täyden pääsyn GARANT-järjestelmään 3 päivän ajan ilmaiseksi!

Jos olet GARANT-järjestelmän Internet-version käyttäjä, voit avata tämän asiakirjan heti tai pyytää sitä käyttämällä järjestelmän Hotline-järjestelmää..

© NPP "GARANT-SERVICE" LLC, 2020. GARANT-järjestelmää on tuotettu vuodesta 1990. Garant-yritys ja sen kumppanit ovat Venäjän oikeudellisen tiedon yhdistyksen GARANT jäseniä..

Luku 25 SCHIZOPHRENIA. Skitsotyyppiset ja petolliset häiriöt

Tällä mielenterveyshäiriöiden ryhmällä on useita yhteisiä kliinisiä piirteitä. Koko sairauden psykopatologisen rakenteen ja dynamiikan suhteen ne eroavat kuitenkin merkittävästi toisistaan..

Tässä suhteessa he uudessa luokituksessa

334 Jakso III. Tietyt mielisairauden muodot

pidetään itsenäisinä mielenterveyshäiriöinä. Pääasiallinen näistä häiriöistä on skitsofrenia..
Skitsofrenia on tuntemattoman etiologian omaava psykologinen sairaus, joka altis krooniselle kululle ja ilmenee tyypillisinä muutoksina potilaan persoonallisuudessa ja muissa vakavuusasteessa, joka johtaa usein vakaviin sosiaalisen sopeutumisen ja työkyvyn häiriöihin..
Taudin tärkeimmät oireet ovat: potilaiden sosiaalisten kontaktien menettäminen, eristäminen, tunnepitoisuuksien köyhtyminen, kiinnostuksen menetys ympäristöön ja toimintamotivaatio. Ajatteluhäiriöt: ajatusten lopettaminen, kaiun ajatukset, rinnakkaiset ajatukset jne. Näitä häiriöitä kutsutaan negatiivisiksi. Ne määrittävät potilaan persoonallisuuden muutoksen tyypillisen tyypin, jota kutsutaan skitsofreenisen tyypin persoonallisuusmuutokseksi, jolla on suuri diagnostinen arvo. Muita mielenterveyshäiriöitä, mukaan lukien psykoottiset, löytyy muista mielisairauksista, vaikkakin skitsofrenialle tyypillisiä psykoottisia oireyhtymiä on useita..
yleistä tietoa

Saksalainen psykiatri E. Kraepelin tunnisti skitsofrenian erillisenä sairautena. Hän otti potilasryhmiä, joille oli aiemmin kuvattu diagnoosi hebefrenia (E. Gekker), katatonia (K. Kalbaum) ja paranoidit (V. Manyan), ja seurannan jälkeen hän havaitsi, että kaukaisella ajanjaksolla heillä oli ominainen dementia. Yhdistäessään nämä kolme tuskallisten tilojen ryhmää hän kutsui heitä varhaisiksi dementioiksi (dementia praecox). Hieman myöhemmin, yksinkertainen dementia sisällytettiin tähän (O. Dim).
Myöhemmin sveitsiläinen psykiatri E. Bleuler (1911) ehdotti uutta termiä tämän taudin nimelle - skitsofrenia (kreikkalaisesta skitsofilmistä - halkaisu, phrёn - sielu). E. Bleuler uskoi, että tälle taudille tyypillisin ei ole jonkinlaisen dementian seuraus, vaan persoonallisuuden henkisten prosessien erityinen dissosiaatio ja sen spesifinen muutos tuskallisen prosessin kehittymisen seurauksena.
Heille annettiin primaariset ja toissijaiset oireet taudista. Hän viittasi sosiaalisen menetyksen ensisijaisuuteen

335 Luku 25. Skitsofrenia

kontaktit (autismi), emotionaalisuuden köyhtyminen, psyyken hajoaminen (erityiset ajatteluhäiriöt, dissosiaatio erilaisten henkisten ilmenemismuotojen välillä jne.). Kaikki nämä mielenterveyden häiriöt luokiteltiin skitsofreenisiksi persoonallisuusmuutoksiksi. Näitä muutoksia pidettiin kriittisinä skitsofrenian diagnosoinnissa.
Muut mielenterveyden häiriöt, jotka E. Bleuler on määritellyt toissijaisiksi, ylimääräisiksi, ilmenevät senestopatiaksi, illuusioiksi ja hallusinaatioiksi, harhaanjohtaviin ideoihin, katatonisiin häiriöihin jne..

e. Hän ei pitänyt näitä häiriöitä pakollisina skitsofrenialle, koska niitä esiintyy muissa sairauksissa, vaikka jotkut niistä voivat olla luontaisempia skitsofrenialle.
Tulevaisuudessa kuvailtiin ilmoitettujen perusmuotojen lisäksi myös sen muut muodot..
Skitsofrenian psykopatologiset ilmenemismuodot ovat hyvin erilaisia. Ominaisuuksiensa mukaan ne jaetaan negatiivisiin ja tuottaviin. Negatiiviset heijastavat toimintojen menetystä tai vääristymistä, tuottavat - erityisten psykopatologisten oireiden tunnistamista: hallusinaatiot, harhakuvit, afektiiviset jännitteet jne. Niiden suhde ja esitys potilaan henkisessä tilassa riippuu sairauden etenemisestä ja muodosta..
Näiden potilaan persoonallisuuden muutosten vakavuus heijastaa sairausprosessin pahanlaatuisuutta. Nämä muutokset vaikuttavat kaikkiin yksilön henkisiin ominaisuuksiin. Yleisimmät ovat kuitenkin henkiset ja emotionaaliset.
Älylliset häiriöt ilmenevät ajatteluhäiriöiden eri muodoissa: potilaat valittavat hallitsemattomasta ajatusvirrasta, tukkeutumisesta, rinnakkaisuudesta jne. Heidän on vaikea ymmärtää kirjojen, oppikirjojen jne. Luetun tekstin merkitystä. Yksittäisissä lauseissa, sanoissa on taipumus saada erityinen merkitys, luoda uusia sanat (neologismit). Ajattelu on usein epämääräistä, lausumissa liukuu aiheista toisiinsa ilman näkyvää loogista yhteyttä. Joidenkin potilaiden lausuntojen looginen epäjohdonmukaisuus, joilla on kauaskantoisia tuskallisia muutoksia, saa puhehäiriöiden luonteen (skitsofaasia).
Emotionaaliset häiriöt alkavat moraalisten ja eettisten ominaisuuksien, kiintymyksen ja myötätunnon menettämisellä läheisille-

336 III jakso Tietyt mielisairauden muodot

Kim, ja toisinaan tähän liittyy vihamielisyys ja huolimatta. Vähenee, ja ajan myötä, ja katoaa kokonaan kiinnostuksen suosikkiyrityksestäsi. Potilaat muuttuvat huolimattomiksi, eivät noudata hygieniaa. Olennainen piirre taudissa on myös potilaiden käyttäytyminen. Varhainen merkki tunnehäiriöistä voi olla eristäminen, vieraantuminen läheisistä, omituisuus käyttäytymisessä: epätavalliset toimet, käytös, jotka eivät aiemmin olleet tunnusomaisia ​​henkilölle ja joiden motiiveja ei voida yhdistää mihinkään olosuhteisiin.
Erilaiset erityiset senestopaattiset oireet ovat tyypillisiä myös skitsofrenialle: epämukavuus päässä ja muissa kehon osissa. Senestopatiat ovat luonteeltaan pretensiivisia: potilaat valittavat pään yhden pallonpuoliskunnan kylläisyyden tunteesta, kuivasta vatsasta jne. Sennestopaattisten oireiden lokalisointi ei vastaa somaattisten sairauksien yhteydessä mahdollisesti esiintyviä kivuliaita tuntemuksia..
Aistimelliset häiriöt ilmenevät pääasiassa kuulonalaisista hallusinaatioista ja usein eri aistielimien pseudohallusinaatioista: visuaaliset, kuulovaikutelmat, haju jne. Harhaanjohtavien kokemusten perusteella voidaan havaita erilaisia ​​harhamuotoja: vainoharhaisia, vainoharhaisia ​​ja parafreenisia, alkuvaiheessa - useammin vainoharhaisia. Fyysisen vaikutuksen harhauttaminen on hyvin ominaista skitsofrenialle, joka yleensä yhdistetään pseudohallucinaatioihin ja jota kutsutaan Kandinsky-Clerambo -oireyhtymäksi - kirjailijat, jotka kuvaavat sitä.
Moottori-tahto-häiriöt ovat moninaisia ​​ilmenemismuodoissaan. Niitä esiintyy vapaaehtoisen toiminnan häiriön muodossa ja monimutkaisempien vapaaehtoisten tekojen patologian muodossa. Yksi silmiinpistävimmistä vapaaehtoisen toiminnan häiriötyypeistä on katatoninen oireyhtymä. Katatoninen oireyhtymä sisältää katatonisen stuporin ja levottomuuden tilat. Katatoninen stupor voi itsessään olla kahta tyyppiä: selkeä ja oneiroidi. Selkeän stuporin avulla potilas säilytti elementtisen suuntautumisen ympäristössä, hänen arviointinsa, kun taas oneiroidilla potilaan tietoisuus muuttuu. Potilaat, joilla on selkeä stippori, tultuaan ulos tästä tilasta, muistavat ja kertovat tapahtumista, joita heidän ympärillään tapahtui kyseisenä ajanjaksona. Potilaat, joilla on oneirinen sairaus-

337 Luku 25. Skitsofrenia

me ilmoitamme fantastisia näkemyksiä ja kokemuksia, joiden voimana he olivat hölynpölykaudella. Stupor-tilat, samoin kuin katatoniset jännitykset, ovat monimutkaisia ​​psykopatologisia muodostelmia, joihin sisältyy erilaisia ​​oireita. Stupor-tila voidaan korvata katatonisella jännityksellä: turhilla toimilla, impulsiivisilla toimilla jne..
Monimutkaisempia tahtoelimiä, tahtoprosesseja käy myös läpi erilaisia ​​häiriöitä taudin vaikutuksen alaisena. Tyypillisin on tahtotilan aktiivisuuden vähenemisen lisääntyminen, joka päättyy apatiikkaan ja letargiaan, ja tahtotilan häiriöiden vakavuus, yleensä, korreloi taudin etenemisen kanssa. Joillakin potilailla aktiviteetti saattaa kuitenkin lisääntyä tiettyihin tuskallisesti käsiteltyihin ideoihin ja asenteisiin. Joten esimerkiksi harhaanjohtavien ideoiden ja asenteiden yhteydessä potilaat pystyvät selviytymään poikkeuksellisista vaikeuksista, osoittamaan aloitteellisuutta ja sitkeyttä ja tekevät paljon työtä. Potilaiden tuskallisten kokemusten ja harhaanjohtavien ideoiden sisältö voi olla erilainen. Samalla se kuvastaa ajan henkeä, tiettyjä sosiaalisesti merkittäviä ilmiöitä.
Kysymys skitsofrenian yleisyydestä väestön keskuudessa on tärkeä kysymys sekä tieteellisesti että käytännössä. Vaikeuteen siihen vastaamiseen liittyy se, että näitä potilaita ei ole vielä mahdollista tunnistaa väestön joukosta. Tämä johtuu pääasiassa luotettavien tietojen puuttumisesta skitsofrenian olemuksen ymmärtämiseksi ja diagnoosikriteereiden määrittelemiseksi. Käytettävissä olevien tilastotietojen ja epidemiologisten tutkimusten tulosten perusteella voimme päätellä, että sen levinneisyysindikaattorit ovat samanlaiset kaikissa maissa ja edustavat 1–2 prosenttia koko väestöstä. Alkuperäistä olettamaa siitä, että skitsofrenia on vähemmän yleistä kehitysmaissa, ei ole vahvistettu. Erityisesti kehitysmaissa tehtyjen tutkimusten tulokset ovat paljastaneet samanlaisen määrän skitsofreniaa sairastavia ihmisiä kohti 1000: ta ihmistä kohti kuin skitsofreniaa sairastavia ihmisiä Euroopan maissa. Tietyn tyyppisten sairauden kliinisten oireiden edustavuudessa on eroja. Joten kehitysmaissa elävien potilaiden akuutit häiriöt, katatooniset yms. Ovat yleisempiä..

338 III jakso Tietyt mielisairauden muodot

Skitsofrenia voi alkaa mistä tahansa iästä. Tyypillisin alkamisikä on kuitenkin nuori. Samanaikaisesti on olemassa optimaaliset ajanjaksot yksittäisten kliinisten muotojen alkamiselle. Joten skitsofrenia, jolla on paranoidisia ilmenemismuotoja, alkaa useammin yli 25-vuotiailla ihmisillä, joilla on neuroosin kaltaisia ​​oireita ja ajatteluhäiriöitä - murrosikäisissä ja murrosikäisissä. Miesillä tauti alkaa aikaisemmin kuin naisilla. Lisäksi sairauden kliinisessä kuvassa on eroja potilaiden sukupuolesta riippuen. Naisilla tauti on akuutimpi, erilaiset affektiiviset patologiat ovat useammin ja voimakkaammin ilmeneviä..
Sairaudelle on ominaista krooninen kulku, joka ilmenee jatkuvasti tai kohtausten muodossa. Jatkuvalla kululla tauti voi olla pahanlaatuinen ja johtaa 3–5 vuoden kuluessa vakavaan, ns. Alkuperäiseen persoonallisuuden muutokseen. Alku- tai lopputilan tyypillisin muoto on apaattinen dementia: potilaat ovat passiivisia, välinpitämättömiä, heidän puheensa on yksitoikkoinen. Heidän on vaikea osallistua yksinkertaiseen työhön. Kuva alkutiloista yleisten tyypillisten merkkien ollessa läsnä voi ilmetä eri tavoin. Tyypillisten vakavien persoonallisuusmuutosten: apatiikan, autismin, heikentyneen ajattelun ohella potilailla voi olla myös muita mielenterveyden häiriöitä, jotka yhdessä luovat laajan valikoiman lähtötiloja: fantastisia, systemaattisia harhaisia ​​ideoita, hallusinaatioita, skitsofaasiasta johtuvia ominaisia ​​ajatteluhäiriöitä, puhetta oikein kieliopillinen rakenne on merkityksetön ja niin edelleen. Sama epäsuotuisa tulos voi olla skitsofrenian vähemmän pahanlaatuisella kululla, mutta se tapahtuu pidemmän sairausvaiheen jälkeen. Suhteellisen suotuisa tulos on kuitenkin mahdollista jopa jatkuvan skitsofrenian aikana. Joten tietyissä sairauden kehitysvaiheissa psykopatologiset oireet voivat vakautua, muuttua ja heikentyä.
Sellaiset muutokset sairauden ilmenemismuodoissa voivat olla seurausta sairauden spontaanista etenemisestä tai saavuttaa hoidon tuloksena. Valovälit - remissiot ovat täydellisiä ja epätäydellisiä. Täydellisellä remissioilla - jatkuva tila, jolla ei ole selviä mielenterveyden häiriöitä, ja epätäydellisessä remissiossa on jäljellä olevia ilmaistamattomia mielenterveyden häiriöitä.

339 Luku 25. Skitsofrenia

Paroksysmaalisella kurssilla taudin hyökkäykset vuorottelevat remission alkamisen kanssa, potilaiden persoonallisuuden muutokset ovat vähemmän ilmeisiä. Mutta niitä voidaan arvioida vain interictaalisella ajanjaksolla, koska hyökkäyksen aikana heidät peitetään psykopatologisista ilmenemismuodoista. Hyökkäysten määrän kasvaessa persoonallisuuden muutokset voimistuvat. Myös jäännösoireet interictal -jaksolla lisääntyvät. Kohtausten määrä potilaalla koko elämänsä ajan voi vaihdella. Taudin kulun luonnetta ei aina säilytetä tiukasti samassa potilaassa koko ajan. Jatkuvan virtauksen siirtymiset paroksysmaaliseen samoin kuin paroxysmal jatkuvaan virtaukseen ovat mahdollisia. Yleinen suuntaus sairauden etenemisessä on kuitenkin esitetty selvästi. Potilaan tilan (oireyhtymän) tietyssä sairauden vaiheessa ja sitä seuraavan sairaustilan dynamiikan välillä on yhteys, joka antaa mahdollisuuden määrittää sekä lähimmän ennusteensa, että tiedetään todennäköisyydellä, kaukaisen..
Skitsofrenian itsenäisenä taudina eristämisen alusta lähtien on toistuvasti yritetty määrittää sen kliinisten ilmenemismuotojen kehys, rakentaa sen systematiikka psykopatologisten tilojen moninaisuuden ja sairauden erilaisten tulosten perusteella. Myöhemmät skitsofrenian klinikan ja biologisten perusteiden tutkimukset osoittivat vaikeuden ratkaista tämä ongelma, koska tämän taudin etiologiasta ei ole luotettavia tietoja. Sen ehdottama systematiikka ja eri psykiatristen koulujen luokittelu eivät ole saaneet yleistä tunnustusta. Eri näkökulmista tehty kompromissi oli paluu skitsofrenian luokitteluun niiden muotojen mukaan, jotka aikaisemmin muodostivat Vetepyan esivanhemman. E. Kraepelin.
Aiemmassa skitsofrenian luokittelussa näitä muotoja kutsuttiin ydinaseiksi, pahanlaatuisiksi. Jokaisella näistä muodoista on omat kliiniset piirteensä..
Skitsofrenia on yksinkertainen muoto. Tämän skitsofrenian muodon kliinisille ilmenemismuodoille on ominaista pääasiassa kasvavat muutokset potilaan persoonallisuudessa. Muutokset kehittyvät vähitellen: henkinen tuottavuus vähenee, kiinnostus ympäristöön menee, emotionaalinen köyhyys lisääntyy, huomiohäiriöt, vaikeudet ja toisinaan kyvyttömyys ymmärtämään ja ymmärtämään lukeman tehtävän sisältöä. Sairas kaksoiskappaleet ja yleensä heittää-

340 Pääluokka III. Yksittäiset kertoimetolemme mielisairauksia

opiskella. Muita psykopatologisia ilmenemismuotoja: harhaanjohtavia ideoita, hallusinaatioita - havaitaan alkeellisessa muodossa epävakaiden asenne-, vaikutus- ja kuulovammojen muodossa. Energiapotentiaalin laskuun liittyy usein ns. Metafyysinen päihteiden ilmiö: potilaat viedään tutkimaan globaaleja filosofisia, tieteellisiä ongelmia (olemisen tarkoitus, elämän alkuperä jne.), Viettävät paljon aikaa lukemalla erityiskirjallisuutta näistä aiheista, käytännön tulokset tästä toiminta ei tuota. Potilaat eivät pysty vain ilmoittamaan kiinnostuksensa yleistä merkitystä, vaan myös antamaan perustietoja lukemastaan..
Emotionaalinen vajavuus ilmenee ensisijaisesti vanhempien asenteiden heikkenemisenä, emotionaalisen kylmyyden, ärtyneisyyden ja aggressiivisuuden ilmenemisenä. Jatkossa potilailla kehittyy täydellinen välinpitämättömyys omaan persoonallisuuteensa: he lakkaavat pitämästä huolta itsestään, eivät pese, tee mitään jne..
Heistä tulee kylmiä egoisteja, välinpitämättömiä heidän ympärillään tapahtuville tapahtumille. Edellä kuvatut muutokset voivat mennä lopulliseen tilaan - apaattis-abuliinisiin, alkeellisilla mielenterveyden häiriöillä. Seuraava on kliininen havainto.
Potilas B., 15-vuotias.
Anamneesista: lapsen isä, julma välinpitämätön henkilö, jätti perheen, kun poika oli 2 kuukautta vanha, eikä hän ole tavannut häntä siitä lähtien. Potilaan kasvatti isäpuoli. Hän kasvoi vilkas, iloinen, seurallinen poika. Opiskelin lukemaan aikaisin. Kävin koulussa 7-vuotiaana. Opiskelin erittäin hyvin, pidän erityisesti tarkkaa tiedestä. Hänellä oli monia ystäviä, hän oli aina ystävällinen äitinsä ja isäpuheensa suhteen. Noin 13-vuotiaana (7. luokka) hän muuttui luonteeltaan dramaattisesti: hän oli usein töykeä perheensä ja opettajiensa suhteen ja menetti kiinnostuksensa oppimiseen. Hän rikkoi kaikki siteet tovereihinsä. Vietin suurimman osan päivästä yksin, lukemalla paljon. Valmistuin kahdeksannesta luokasta tyydyttävimmin. Hän kieltäytyi jatkamasta opintojaan. Sain työn lukkosepänoppijana tehtaalla. Koska hän ei ollut työskennellyt vuoden ajan, uuden isäntäkonfliktin jälkeen hän lopetti ja sai työpaikan vahtimestariksi asunto-toimistossa. Kahden viime vuoden ajan hän on tuskin puhunut vanhempilleen, lukenut melkein mitään, ei pidä huolta itsestään, hänestä on tullut töykeää, ristiriitaista, kyynistä ja vihamielisyyttä vanhempiaan kohtaan. Hän alkoi kiduttaa ja pilkkaa aiemmin rakastettua koiraa, myrkytti kalat alkalilla

341 Luku 25. Skitsofrenia

akvaario, ei salli huoneen puhdistusta. Muutama päivä sitten äiti sai selville, ettei hänen poikansa ollut ollut töissä yli kuukauden, eikä ollut lopettanut. En myöskään mennyt lääkärin puoleen. Kommunikoitu epäsosiaalisen vertaisryhmän kanssa. Yhdessä heidän kanssaan hänet nostettiin teltan ryöstöstä..
Fyysisesti terve, melkein koskaan ollut sairas koko elämäni.
Mielentila: ilmoittaa hänen nimensä, iän, kodin, osoitteen, nykyisen päivämäärän oikein. Pää on leikattu kalju, oikeassa korvassa on korvakoru, hän on pukeutunut revittyihin farkut ja nahkatakki, jossa on monia pieniä metalliosia. Hän aloittaa keskusteluun vastahakoisesti. Ei tee valituksia. Hän pitää hänen mielialansa tasaisena, rauhallisena. Kysyttäessä väitetystä ryöstöstä hän sanoo sattuneensa siellä sattumalta ja että hän ei tuntenut mitään ryöstön osallistujista eikä ottanut mitään itse. Hän puhuu elämästään yksitoikkoisena, ilman tunteita. Hän puhuu kyynisesti seksielämästään. Puhe on täynnä slängejä, tasaisia ​​vitsejä. Ei osoita kiinnostusta mihinkään, ei pyrki mihinkään toimintaan, viettää suurimman osan ajasta sängyssä, on huolimaton, ei pidä huolta itsestään. Hän ei pidä itseään sairaana. Älykkyys vastaa koulutusta. Puheessa on elementtejä päättelystä. Käyttäytymistäsi ja tilaasi ei ole kritisoitu.
Kuten amnestilaisesta tiedosta voidaan nähdä, sairaus alkoi murrosiän ajan ja ilmeni negatiivisten häiriöiden lisääntymisenä: emotionaalinen köyhyys (kiinnostuksen kohteiden köyhtyminen, vihamielisyys rakkaitaan kohtaan jne.), Vapaaehtoisuuden vähentyminen, älyllisen toiminnan rikkominen.
Diagnoosi: skitsofrenia, pahanlaatuinen kulku, yksinkertainen muoto.
Oikeuslääketieteen psykiatrinen toimikunta julistettiin hulluksi suosituksella lähettää pakolliseen hoitoon.
Skitsofrenian hebefreeninen muoto alkaa useammin murrosikällä psyykkisen toiminnan, energiapotentiaalin tai emotionaalisen vajavuuden ilmenemisellä. Persoonallisuusmuutosten taustalla syntyy akuutti psykoottinen tila harhaanjohtavilla hallusinatiivisilla kokemuksilla, typerällä, naurettavalla käytöksellä, tunnelmalle on ominaista tyhjä euforia ja mahdolliset siirrot haitalliselle ja aggressiiviselle käytökselle. Tulevaisuudessa lisääntyy apaatia, uneliaisuus ja siirtyminen lopulliseen tilaan alkeellisilla katatonisilla, harhaanjohtavilla ja hallusinatiivisilla ilmenemismuodoilla.

342 III jakso Tietyt mielisairauden muodot

Skitsofrenian katatoniselle muodolle on ominaista myös varhainen puhkeaminen. Johtavia psykopatologisia oireita ovat motoriset tahtotilan häiriöt: siellä on substuporous ja stuporous tiloja (selkeä, oneroid), jotka voivat vuorotellen impulsiivisten toimien ja katatonisen jännityksen kanssa. Potilailla on myös harhaanjohtavia ja hallusinatiivisia kokemuksia. Lopputilalle on tyypillistä syvä hiukkasvika ja katatoniset oireet. Tämä skitsofrenian muoto on harvinainen kehittyneissä maissa..
Skitsofrenian paranoidimuoto alkaa myös skitsofreniapotilaille ominaisella persoonallisuuden muutoksella. Ennen selvästi psykoottisten häiriöiden puhkeamista potilailla voi kuitenkin usein olla neuroosin kaltaisia, epävakaita, vainoharhaisia ​​tai psykopaattisia oireita. Neuroosin kaltainen oireyhtymä ilmenee pakkomielleinä, fobioina, vaatimuksellisina senostopatioina jne. Psykopaattiset häiriöt muodossa riittämätön kiihtyvyys, aggressiivisuus, vihamielisyys rakkaansa kohtaan, petos, taipumus alkoholismiin, huumeidenkäyttöön jne..
Myöhemmin tämän ryhmän potilailla kehittyy paranoidisia ja paranoidisia oireyhtymiä, Kandinsky-Clerambault-oireyhtymä, jolla on epävakaita katatonisia oireita. Seurauksena lopullinen tila kehittyy, jolle on ominaista puheen häiriö - skitsofrenia, jossa on katatonia..
Joissakin tapauksissa paranoidisen skitsofrenian dynamiikassa, jota esiintyy yleensä aikuisuudessa, paljastuu sen kehitysvaiheet peräkkäin: vainoharhainen, vainoharhainen, parafreeninen ja lopullisen tilan vaihe. Esitetty dynamiikka on kaavamainen, koska paranoidinen skitsofrenia voi pysähtyä sen kehitykseen missä tahansa vaiheessa.
Paranoidisen skitsofrenian harhaanjohtavan version kehityksen alussa tapahtuu paranoidinen tila ja kaikki siihen liittyvät piirteet. Sille on yleensä ominaista deliriumin korkea järjestelmällisyys.
Paranoidisen vaiheen - Kandinsky-Clerambo-oireyhtymän - kehittymistä edeltää lyhytaikainen saaristossa ahdistunut-pelottava tila: potilaat ovat innoissaan, peloissaan, sanovat etteivät ymmärrä hyvin mitä heille tapahtuu. Sitten jännitys häviää ja Kandinsky-Clerambo-oireyhtymä kehittyy. Joissakin tapauksissa juoni

343 Luku 25. Skitsofrenia

vainoharhainen harha on jatkoa vainoharhaiselle harhakuvalle. Kandinsky-Clerambeau-oireyhtymä vainoharhaisen harhavaiheen rakenteessa on muutettavissa. Pahenemiset esiintyvät ajoittain oireyhtymän syventyessä. Pahoinvoinnille (pahenemiselle) on ominaista myös ahdistuneen ja pelottavan jännityksen tilat. Joskus Kandinsky-Clerambault-oireyhtymä saa dynaamisuudessaan "positiivisen vaikutuksen" luonteen: potilaat alkavat kertoa, että vaikutus on heille miellyttävä, että se tehdään tarkoituksenaan antaa heille nautintoa. Jonkin ajan kuluttua voi ilmestyä uusi tila - ns. Automaattisen käänteisen psykoottisen tilan. Potilaat "yhtäkkiä" huomaavat kykenevänsä itse vaikuttamaan muihin, pakottaen heidät suorittamaan tiettyjä toimia. Käänteisen henkisen automatismin ilmeneminen osoittaa siirtymävaiheen kehittymisen parafreeniseen tilaan. Parafreenisessa vaiheessa potilailla voi kehittyä ekspansiivinen, näennäishallusinatiivinen ja konfabulaarinen parafrenia, samoin kuin parafrenian muotojen siirtyminen muihin..
Lopputilalle on ominaista puheen epäjatkuvuus, neologismit, parafreenisen deliriumin fragmentit liukuvat usein potilaiden puheessa, myös katatoniset ilmenemismuodot ovat mahdollisia. Seuraava on kliininen havainto.
Aihe X., 43-vuotias, syytetty kansalaisen T murhasta.
Anamneesistä: äiti kärsi jonkinlaisesta mielisairaudesta. Lapsuudessa hän kehittyi normaalisti, ei ollut sairas mistään. Sukulaiset kasvattivat vanhempiaan varhain. Luonteeltaan hän oli aina suljettu, hiljainen, yksinäinen, hänellä ei ollut ystäviä. Hän ei palvellut armeijassa, hän sanoo, että hänet vapautettiin sairauden vuoksi, mutta hän ei tiedä miksi. Viime aikoihin asti hän valmisti sänkyjä käsityönä. Hän avioitui 25-vuotiaana, hänellä on 7 lasta, suhteet vaimoonsa ovat aina olleet hyviä. Kun potilas oli 41-vuotias, perhe muutti uuteen kotiin. Pian aihe alkoi huomata, että yksi naapureista kuiskasi jotain vaimonsa kanssa pitkään aidalla eikä koskaan tullut heidän taloonsa, mikä näytti hänelle epäilyttävänä. Jonkin ajan kuluttua hän tunsi seksuaalisen heikkouden ja valitti äitipuolesta, ja vaimonsa kanssa hän sanoi, että "vartalo on tullut muukalaiseksi, jalat muuttuvat sinisiksi ja kuiviksi", "pellava tuoksuu jostakin". Samaan aikaan unettomuus, päänsärkyä ilmaantui, lopetti työskentelyn työpajassa, oli ahdistunut, masentunut, sanoi, että ”loppu oli tullut”, pitkään si-Ael pitäen päätään kädet, huokaus raskaasti, joskus itki.

344 III jakso Tietyt mielisairauden muodot

Päätin, että kaikki tämä tapahtuu vaimon ja naapurin noitien seurauksena. Kerran hän sanoi, että hänen vaimonsa huijasi häntä ja että viimeinen poika ei ollut hänestä. Joskus hän lähti kotona ja katosi pitkään. Palattuaan kotiin hän hyppäsi aidan yli, kun katsoi porttia lumottuun. Sukulaiset ottivat X: n mustan naisen luokse, joka ”hoiti” häntä antamalla hänelle hapanmaitoa juomaan ja aiheuttaen sitten hänelle oksennuksen. Aihe päätti, että mustalainen myös "viehättää" häntä. Hänen tilansa pysyi ennallaan, ja hän meni neuropsykiatriseen sairaalaan. Diagnoosilla "vainoharhainen oireyhtymä" hänet lähetettiin sairaalahoitoon, mutta häntä ei päästetty sairaalaan väitetysti korkean lämpötilan vuoksi. Kotona hänet vedettiin pois, surullinen, hiljainen, ahdistunut, epäilyttävä, hän ilmaisi ajatuksiaan "noituudesta". Hän kieltäytyi menemästä lääkäriin toisen kerran. Kukaan sukulaisista ja potilas itse ei havainnut mitään somaattisen sairauden oireita tänä aikana.
Eräänä päivänä hän lähti hiljaa talosta, kiipesi aidan yli, tuli naapurin luo ja syytti häntä noidasta ja puukotti häntä, mikä sai hänet kuolemaan pian sen jälkeen. Hän ei palannut kotiin, mutta meni sukulaistensa luokse, missä hän sanoi tappaneensa "pahan miehen". Hänet nostettiin syytteeseen ja hänelle tehtiin oikeuslääketieteen psykiatrinen avohoito. Siellä hän valitti päänsärkystä, unettomuudesta, ei katunut tapahtunutta, oli täysin välinpitämätön ja välinpitämätön tulevaisuutensa suhteen, ilmaisi myrkytyksen deliriumia, hänen mielialansa oli masentunut, tylsää, hän ei ollut yhteydessä kenenkään kanssa. Hän sanoi, että hänen vaimonsa ja naapurinsa panivat ruokaan jonkinlaista jauhetta, jonka seurauksena hänelle kehittyi seksuaalinen heikkous. Hänet julistettiin hulluksi ja lähetettiin pakolliseen hoitoon, missä hän oli 334 päivää.
Lääketieteellisessä historiassa todettiin, että henkilö oli vetäytynyt, epäpätevä, istui samassa asennossa sängyllä koko päivän, ei ollut kiinnostunut mistään, kuiskasi jotain itselleen, kieltäytyi menemästä töihin. Tunnelma oli ahdistunut, laskenut, ilmaissut myrkytyksen deliriumia, kuuli romanien ääniä. Joskus hän näki mustia yöllä, he tulivat hänen luokseen ja käskivät: "Tapa", josta hän kertoi erittäin vastahakoisesti. Koko ajan hän pysyi masentuneena, masentuneena, synkkänä, joskus itkien. Hän ei ollut kriittinen olosuhteilleen ja loukkauksilleen.
Hoidon aikana potilaan tila parani vähitellen, harhaanjohtavat ideat ja hallusinaatiot katosivat, hän alkoi käydä työpajoissa, seurasi hänen ulkonäköään, alkoi kommunikoida potilaiden kanssa, oli aktiivisesti kiinnostunut tulevaisuuden kohtalostaan.

345 Luku 25. Skitsofrenia

Myöhemmin potilas kehitti kritiikkiä tietyistä tuskallisista kokemuksista..
Kun hänet oli purettu kotona, hän tunsi olevansa tyydyttävä, jatkoi sänkyjen laatimista eikä kukaan hänen sukulaisistaan ​​huomannut omituisuuttaan hänen takanaan tänä aikana. Noin vuosi kului tällä tavalla. 43-vuotiaana hän riideli setänsä kanssa ja kokenut sen. Aloin nukkua huonosti, mielialani heikentyi, minusta tuli ahdistunut, epäluuloinen, löitin itseni päähän, etsin veistä leikatakseni itseni. Aihe sanoi olevansa huolissaan ajatuksesta, jonka mukaan hänen sukulaiset olivat myrkyttäneet hänet kanan keitolla, jota hän söi heidän kanssaan vähän ennen..
Lähdettyään talosta hän tapasi naapurin, jota hän tuskin tunsi, ja tappoi hänet yhtäkkiä veitsellä. Silminnäkijöiden mukaan aihe oli silloin "kauhean näköinen". Hän ei palannut kotiin, mutta meni lähiöihin käymään sukulaisten luona. Hän oli hämmentynyt, ei kertonut itsestään mitään. Ambulanssitutkimuksessa olonsa aikana hänet vetäytyi, epäkommunikaatio, aloitekyvyn puute, "ei lopettanut puhumista", oli masentunut, kuiskaten toisinaan jotain itselleen. Hän sanoi, että "ääni vatsasta" saa hänet sanomaan, että Uzbekistanissa asuva mies tulee hänen luokseen ja saa hänet puhumaan, ja jos aihe kieltäytyy, hänen sydämensä "kutistuu". Tänä aikana hän oli masentunut, ahdistunut, ilmaisi pelkoja perheestä, uskoi haluavansa myrkyttää hänet. Hän kertoi päivälle tulleen pojalleen, ettei hän ota mitään setältään kotona, koska tämä "antaa myrkytettyä ruokaa".
Patologisten muutosten somaattisessa ja neurologisessa tilassa olleen psykiatrisen potilastutkimuksen potilaista ei paljastunut.
Mielentila: Aiheeseen ei pääse, hän vastaa kysymyksiin erittäin vastahakoisesti, monosyylimuotoisina, kiertävästi, usein ei kohtaan tai siirtymässä aiheesta toiseen. Ensimmäisestä rikoksesta hän sanoo, että naapuri hämärsi hänestä, joka lisäsi jonkinlaista jauhetta ruokaansa. Taudin esiintymisestä tuolloin hän puhuu oletettavasti erittäin epävarmasti, pääasiassa sen perusteella, että hänet tunnistettiin sairaana ja hoidetuna. Hän ei myöskään halua puhua sairaalassa olostaan, kertoo kuulleensa äänen, joka käski häntä tappamaan jonkun. Samaan aikaan hän huolestuttaa, vapisee, kyyneleet ilmestyvät hänen silmiinsä, sanoo, että hänellä on 7 lasta, jotka jätetään yksin, pyytää apua, sanoo, ettei ole syyllinen mistään. Julistaa, että hänen veljensä ja vaimonsa myrkyttivät hänet hoidettuaan hänet lumoavalle keitolle, että sen jälkeen hän tunsi pahaa: hän hikoili paljon, ajatukset olivat sekava, hän ei löytänyt paikkaa itselleen, kaikki oli sekoitettu-

346 Jakso III. Tietyt mielisairauden muodot

hirvi, ei voinut selvittää mitään. Hän sanoo olevansa pahoillani murhatusta miehestä, kutsuu häntä "hyväksi mieheksi", joka ei ole koskaan tehnyt hänelle mitään haittaa.
Osastolla aihe on suljettu, hiljainen, huomattavasti masentunut, ei kommunikoi kenenkään kanssa, hänestä puuttuu aloitekyky, hän ei kiinnosta ympäristöä kohtaan. Ilme kasvoissa on surullinen. Usein hän huokaus raskaasti, helposti ilman ilmeistä syytä, alkaa itkeä, kun itkee äänekkäästi, iskee itsensä rintaan ja päähän. Koko päivän istuu sängyssä tai makaa sängyssä päällisen päällä. Valitukset päänsärkystä, huono uni. Hän kertoi kahdesti lääkärille, että vanha miehen vieras Uzbekistanin kylpytakissa tuli hänen luokseen yöllä ja sanoi jotain epämiellyttävää. Hän kertoo tuntevansa noituutta kehossaan. Hän tulkitsee lääkkeen antamista omalla tavallaan uskoen, että lääkärit haluavat antaa hänelle ”kohtalokkaan pistoksen”. Hän alkoi itkeä, pyysi olemaan tappamatta häntä. Amytal-kofeiinin esto-olosuhteissa hän oli ahdistunut, jännittynyt, itki ja ilmaisi pelkoja elämästään. En vastannut kysymyksiin asiaan. Seuraavien kahden päivän aikana hän jatkoi ahdistuneisuutta, sanoi olevansa myrkytetty, että myös hänen äitinsä oli kuollut, kieltäytynyt syömästä, nukkunut huonosti, kuiskasi jotain itselleen, istuen sängyllä; ei vastannut kysymyksiin. Sitten hänen tilasta tuli sama. Koko instituutiossa olon ajan hän oli estetty, masentunut, toisinaan raivoissaan, ahdistunut. Kohteen arviot ovat erityisiä, eivät aina loogisia ja ymmärrettäviä, epäjohdonmukaisia. Tilalle ja rikokselle ei ole annettu kriittistä arviota.
Diagnoosi: paranoidinen skitsofrenia.
Potilas julistetaan hulluksi; ottaen huomioon psyykkisten häiriöiden vakavuuden ja taipumuksen toistaa sosiaalisesti vaarallisia toimia, hänet ohjataan pakolliseen hoitoon erityyppisessä psykiatrisessa sairaalassa.
Yllä oli kuvattu skitsofrenian päämuotoja, joista eri psykiatristen koulujen psykiatrit olivat yhtä mieltä ja sovittiin kansallisten psykiatristen luokittelujen välillä. Sen kliinisten muotojen sisällyttämistä skitsofreniaan, joille on ominaista epäsuotuisa kulku, kuten jo todettiin, voidaan pitää kompromissina psykiatrien välillä, jotka noudattavat sen diagnoosin erilaisia ​​periaatteita. Skitsofrenian diagnoosikriteerien komplikaatiota, jos sanon niin, helpottivat myös sosio-pragmaattiset näkökohdat skitsofran diagnoosin poistamisesta monilla endogeenisillä mielenterveyspotilailla.-

Luku 347. Skitsofrenia

niya, joka on yhteiskunnan silmissä vakava ja parantumaton mielisairaus.
Muilla mielenterveyden häiriöillä, jotka sisältyvät tähän lohkoon, voi olla geneettinen yhteys skitsofreniaan ja niillä voi olla samanlaisia ​​psykopatologisia oireita. Jokaisen klinikalla on kuitenkin omat piirteensä..